Tarihimiz

Hesap Uzmanları Derneği Tarihçesi
Tarihin İzinde Sonsuzluğu Aramak
Çınar yücedir,
Çınar güçtür,
Çınar hayattır,
Çınar sonsuzluktur…

Bu yazıyı hazırlarken köklerini arayan bir seyyah oldum. Mesleki yaşamımızda gücünü her zaman arkamızda hissettiğimiz, yüceliği ve bilgeliğiyle bize ışık tutan, yazılı olmayan değerleriyle bize nefes veren, gölgesinde bizi bir arada tutan ve kucaklayan 74 yıllık bu ulu çınarın köklerine dokunabilmek, ona karakterini veren, onun özünü oluşturan tarihini hissedebilmek istedim, gözümü kapattım, yolculuğa başladım…

Aralık 1945, Cihangir- Hava serin, ayaz vuruyor. Her zamanki saatte çıkıyor evinden. Üzerinde şık lacivert takım elbisesi, siyah paltosu, sakin adımlarla yürüyor parke taşlı dar sokakta, asil ve vakur… Cihangir o zamanlar evler, konaklar arasındaki bahçelerin olduğu, mahalle kültürünün tüm yönleriyle hissedildiği, apartmanlar arasından Boğaz’a bakarken huzur veren bir semt.

Defterdarlık binasına vardığında saat 9:00’a varmak üzere. Babıali’deki yarı ahşap tarihi binanın kuzey tarafına bakan kısmındaki çalışma odasına geçiyor. Paltosunu çıkarıp özenle astıktan sonra masasına oturuyor. Biraz sonra bir ilk yaşanacağından belki de, bugünün her zamankinden farklı olduğunu hissediyor, çünkü bugün ulu çınar filizlenmeye başlıyor…

Sonrasında belki yaklaşık 1100 tohumun can suyu olacağından habersiz, bir an gözü dalıyor…

Çınar

Türk Vergi Tarihine damgasını vuran, beyana dayalı modern vergilerin temelini oluşturan “1950-Büyük Vergi Reformu”nun hazırlık çalışmalarına 1943’te başlamıştı Ali Alaybek, Prof. Dr. Fritz Neumark ile. Zor koşullarda kesişmişti yolları. II. Dünya Savaşı tüm dünyayı etkisi altına almış, yıkıcı etkilerini gösterir olmuştu. Bu süreçte Türk Vergi Sistemi, olağandışı vergiler ile ağır ve karmaşık hale gelmiş, yönetilemez durumdaydı. Dahası; mevcut vergi gelirleri, kamu harcamalarını karşılamamakta ve sistem, dönemin ekonomik ve mali sorunlarını çözmekten uzak haldeydi. Almanca ve Fransızca bilgisi, ileri görüşlülüğü, yabancı mevzuatı yakından takip etmesi, geniş dünya görüşü reform çalışmalarına da yansımış, vizyonu reformun özü olmuştu. Zamanın ötesinde bir kişilikti Ali Alaybek. Yıllar sonra Prof. Neumark onun için, bir meslektaşına; “Ali Bey Almanya’da olsa Üniversitede Ord. Prof. olurdu.” diyecektir.

Bu süreçte, yeni sistemin oluşturulmasına katkı sağlaması, sistemin topluma benimsetilmesi, uygulama sonuçlarının denetlenmesinde görevlendirilecek; vergileme ilkeleri ile denetim tekniklerini bilen, siyasi ve mali etkilerden uzak, tarafsız, dürüst, en az gelişmiş batı ülkelerindekiler gibi, vizyon sahibi yeni bir Kuruma ihtiyaç duyulmaktaydı. 29.05.1945’te, 4709 sayılı Özel Kuruluş Kanunu ile Hesap Uzmanları Kurulu kurulmuş, ulu çınarın fidesi, verimli topraklarla buluşmuştu. Karakteri, Kanun gerekçesine yansımıştı.

Bu Yasa yayımlandıktan sonra muamele vergisi hesap mütehassıslığı, kazanç vergisi hesap mütehassıslığı unvan ve dönemi sona ermiş ve kazanılmış hak gereğince, hepsi de hesap uzmanı veya hesap uzman muavini unvanını almışlardı.

Kurul kurucusu Ali Alaybek’in istediği gibi şekillenmiş, geriye Kurula girecek genç nesillerin eğitilmesi kalmıştı. Bunun için de gençlere her zaman itimadı sonsuzdu.

Ali Alaybek

Çayından son yudumu aldı, diğer odaya geçti ve Hesap Uzmanları Kurulu’nun Kasım 1945’teki ilk sınavına giren 400 kişi arasından muvaffak olmuş 19 gençle bir araya geldi. Kazananların büyük çoğunluğunun Siyasal Bilgiler Okulu mezunu olması dikkatini çekti. Hepsi birbirinden değerli bu 19 genci selamlayarak etkileyici, ciddi ses tonuyla konuşmasına başladı:

“Öncelikle hepinizi tebrik ederim. Zorlu bir sınavı başarıyla geçip mesleğe ilk adımı attınız. Eminim ki buraya gelmeden önce çoğunuz “Hesap Uzmanı” nın özellikleri hakkında bilgi edinmişsinizdir. Hesap Uzmanı dürüsttür. Hesap Uzmanı giyimine kuşamına dikkat eder ve bunu daima göz önünde bulundurur ve kendine itimat telkin etmek durumundadır. Hesap Uzmanı zamana riayet etmelidir. İşe zamanında başlamalı, zamanında bitirmelidir. Bu konuda hiçbir toleransı kabul etmem. Diğer bir konu, Hesap Uzmanı maddi hata yapmaz. Yani, raporlarda maddi hatayı hiçbir zaman affetmem. Raporlarınızdaki hesaplarınızda maddi hata bulunmamasına özen göstermenizi önemle tavsiye ederim. Ayrıca, yazıma özen gösteriniz. Yazılarınızda uzun cümle kullanma merakından vazgeçin, düzgün ve anlaşılır şekilde raporlarınızı yazın. Bu şekilde itimat telkin etmiş olursunuz. Hesap Uzmanı mükellefin yalnız çayını içer, ne yemeğini yer, ne de hediyesini alır. Hesap Uzmanı mükelleflere önyargısız ve objektif davranır, mükellefe karşı nezaketi elden bırakmaz. Hesap uzmanı, incelemeleri dar muhasebe sınırları içinde değil, ekonomi ve işletmecilik temellerine dayandırır. Sizlerin de bu süreçte bu ilkeleri kısa zamanda benimseyeceğinizi umuyor ve hepinize başarılar diliyorum.”

Odadan çıktığında bir süre sessizlik hakim oldu. Karizması herkesi derinden etkilemiş ve söylenenleri büyük bir dikkatle dinlemiş 19 parlak genç, Kurulun geleceğini en iyi şekillendireceklerinden emin odadan ayrıldılar.

Hava kararmaya başlamıştı. Paltosunu giyindi, deri eldivenlerini taktı, saatine baktı. Atlas Sineması’ndaki klasik batı müziği konserine bir saatten az bir zaman kalmıştı. Binadan çıktı, İstiklal Caddesi’ne doğru ilerledi…

Yalnızca modern Türk vergi tarihinin mimarı olmasıyla değil, mütevazılığı, engin bilgi dağarcığı, insancıllığı, gençleri her zaman cesaretlendirip, teşvik etmesi ve şık giyimi ile tanınırdı Ali Alaybek.

Kurucumuz Ali Alaybek’in ve ülkenin o dönemdeki koşullarıyla filizlenen Hesap Uzmanları Kurulu, faaliyette olduğu 1945-2011 yılları arasında, çağdaş, tarafsız vergi denetimi anlayışını ülkemize yerleştirmiş, Maliye Bakanı’na bağlı üst düzey denetim birimi olarak faaliyette bulunmuştur. Yalnızca vergi denetimiyle değil, yaptıkları bilimsel çalışmalarla, yazdıkları kitaplarla vergi hukukuna önemli katkıları olmuş, vergi kanunlarının hazırlanması ve tadil aşamalarında her zaman etkili olmuşlardır.

Yüksek moral, bağımsızlık, saygınlık, bilgi birikimi, etik değerler, mükellef hukukunu koruyan denetim anlayışı, disiplin, tevazu ise Hesap Uzmanları’nın alametifarikası olmuştur. Hesap Uzmanlarının mesleki dayanışma ve bağlılığının sağlanması amacıyla 1974 yılında Maliye Hesap Uzmanları Derneği kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana birçok sosyal, mesleki faaliyete imza atmış olup Hesap Uzmanları’nın sahip oldukları mesleki birikim Vergi Dünyası Dergisi, Beyanname Düzenleme Kılavuzu gibi alanında ilk olan birçok prestijli yayınlarıyla vergi uygulayıcılarına ve akademisyenlerin kullanımına sunulmuştur.

Hesap Uzmanları Kurulu’nun, 10.07.2011 tarih ve 646 sayılı KHK ile kapatılması, camiada büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Bu durum, Hesap Uzmanları’nın değerlerinin yaşatılması, bilgi birikiminin aktarılması ve camianın birlik ve beraberliğinin sağlanması bakımından Maliye Hesap Uzmanları Derneği’nin önemini artırmıştır.

Her ne kadar Hesap Uzmanları Kurulu kapanmış olsa da, faaliyette bulunduğu dönemlerde Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak atananlar, Maliye Hesap Uzmanları Derneği’nin üyesi olup, “Hesap Uzmanı” unvanı ile olmasa da gerek kamu, gerek özel sektör, gerekse uluslararası kuruluşlarda halen farklı unvanlarla görevlerini başarıyla yürütmektedirler.

HESAP UZMANLARI DERNEĞİ YÖNETİMİ

 • 1945

  Hesap Uzmanları Kurulu

  Hesap Uzmanları Kurulu 29.05.1945/4709 gün ve sayılı yasayla Maliye Bakanına bağlı bir denetim ve danışma birimi olarak kuruldu.

  HUK Danışma Komisyonu

  Vergisel sorunların vergi hukuku çerçevesinde çözümlenmesini sağlamak üzere kurulan HUK Danışma Komisyonu, HUK'un yansız ve objektif yaklaşımını gösteren bir tartışma ve karar alma platformudur.

  Ilk Promosyon

  Kasım 1945'te yapılan ilk sınavda başarılı olan 19 kişi Hesap Uzman Muavini olarak göreve başladı.

  6
 • 1950

  Büyük Vergi Reformu

  Türk Vergi Tarihine damgasını vuran, beyana dayalı modern vergilerin(Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu) temelini oluşturan 1950 Büyük Vergi Reformu, Prof. Dr. Fritz Neumark ve Müşavir Hesap Uzmanı ve Hesap Uzmanları Kurulu'nun kurucusu Ali Alaybek'in ortak çalışmasının ürünüdür.

  6
 • 1960

  Beyanname Düzenleme Kılavuzu

  Vergi uygulamaları ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması ve karşılaşılan sorunların daha bilinçli bir şekilde çözümünü sağlamak üzere Beyanname Düzenleme Kılavuzu ilk kez 1967 yılında yayımlandı.

  Hesap Uzmanları Kurulu

  Hesap Uzmanları Kurulu 29.05.1945/4709 gün ve sayılı yasayla Maliye Bakanına bağlı bir denetim ve danışma birimi olarak kuruldu.

  3
 • 1970

  Maliye Hesap Uzmanları Derneği (HUD)

  Üyeleri arasında sosyal ve ekonomik yardımlaşmayı sağlamak, üyelerin haklarını korumak, bilimsel araştırmalar yapmak ve yayınlamak, mesleki ve kültürel gelişmeyi artırıcı faaliyette bulunmak, vergi ve benzeri yükümlülüklerin çağdaş hukuk devleti ilkelerine uygun olarak konulması, uygulanması ve kaldırılması, vergi kayıp ve kaçağına yol açacak uygulamaların önlenmesi amacıyla araştırma yapmak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, seminer gibi çalışmalar yapmak amaçlarıyla 1974 yılında Maliye Hesap Uzmanları Derneği kurulmuştur.

  Hud Logo
 • 1980

  İlk Vergi Dünyası

  Sadece ilk sayısı iki baskı ve 30.000 tiraj yapan, çok kısa sürede alanında en çok talep edilen yayını haline gelen Vergi Dünyası, Eylül 1981'de yayın hayatına başladı.

  KDV Reformu

  6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun çağın gerisinde kalması sonucunda, Türkiye'de KDV Reformu, Hesap Uzmanı kökenli Maliye Bakanı olan Vural Arıkan zamanında 1985 yılında yapıldı.

  Oluş Yayıncılık Kuruldu

  Değerli vergi hukuku yorumcusu Eski Hesap Uzmanı Yılmaz Özbalcı’nın yorum kitapları ve mevzuat setlerinin basılması amacıyla Ocak 1982'de Oluş Yayıncılık Ltd. Şti. kuruldu.

  Vergi Dünyası
 • 1990

  Denetim

  Üst düzey bir denetim organı olarak HUK'un 50 yıllık parlak geçmişi ile paralellik gösteren ülkemiz denetim uygulamalarına katkıda bulunması amacıyla, Hesap Uzmanları'nın eriştikleri uzmanlık düzeylerinin yansıltıldığı, işletme denetiminin konusuna giren her türlü olaya uygulanması gereken denetim tekniklerinin yer aldığı, şimdiye kadar 8 baskı yapan Denetim İlke ve Esasları kitabı ilk kez Şubat 1996'da iki cilt olarak yayınlandı.

  Denetim

  Hesap Uzmanları Vakfı

  Daha çok hayır işleriyle yoğrulan, daha kapsamlı bir alanda, meslek mensupları arasında uzun zaman dilimleri içinde oluşan anlaşma, uzlaşma ve sevgi bağlarını özenle koruma amaçlarıyla, sadece meslek mensuplarına değil onların ailelerini de kapsayacak eğitim, sağlık, dinlence, spor alanlarında hizmet verme amacıyla Nisan 1993'. Hesap Uzmanlan Vakfı kurulmuştu.

  Hud Logo
 • 2000

  HUK'un 60. Yıldönümü

  HUK'un 60. kuruluş yıldönümü, Mayıs 2005'te, geleneksel olarak düzenlenen, Hesap Uzmanı kökenli Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, TUSIAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı'nın açılış konuşmalarını yaptığı "Kayıtdışı Ekonomi konulu panel ve sonrasında düzenlenen kuruluş kokteyliyle kutlanmıştır.

  Çınar
 • 2010

  Kurul Olarak Son Yıl

  Hesap Uzmanlara Kurulu 10.07.2011 tarih ve 646 sayılı KHK ile kapanmıştır. Ortak değerleri: yüksek moral, bağımsızlık, saygınlık, bilgi birikimi, etik değerler, disiplin, tevazu mükellef hukukunu koruyan denetim anlayışı olan Hesap Uzmanları halen bu değerleri ile gerek kamu gerek özel sektör gerekse uluslararası kuruluşlarda farklı unvanlarla görev yapmaya devam etmektedirler.

  8

  Hesap Uzmanlarıı'nın 74. Yılı

  Hesap Uzmanları'nın 74. yılı Mayıs 2019'da, geleneksel olarak düzenlenen "Ticaret Savaşlarının Arkasındaki Gerçek Teknoloji" konulu panel ve sonrasındaki yemekle kutlandı.

  1
Üyelik Formu
Bir hata oluştu!
Tekrar göndermek için Tıklayınız.
Teşekkürler!
Üyelik formu başarıyla gönderildi. Üyelik işlemlerinizi tamamlamak için xxxxxx@gmail.com adresine gönderdiğimiz linki onaylamanızı bekliyoruz
Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
1.1. İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Kemankeş Mahallesi Necatibey Caddesi No:72/3 Hacı Mahmut İş Merkezi Karaköy, Beyoğlu - İSTANBUL adresinde bulunan Maliye Hesap Uzmanları Derneği ("HUD") ile üye ("Üye") arasında, HUD'un Websitesi aracılığıyla sunacağı hizmetlerden yararlanacak Üye ile HUD'un hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi için akdedilmiştir.
1.2. HUD ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. Amaç ve Kapsam
2.1. HUD, www.hud.org.tr alan adlı çevrimiçi Websitesi'ni işletmektedir.
2.2. İşbu Üyelik Sözleşme uyarınca Üye, HUD tarafından yönetilmekte olan www.hud.org.tr alan adlı Websitesi'ne üye olmak istemektedir.
2.3. İşbu Üyelik Sözleşme’nin amacını Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi'nde yer alan ve yer alacak olan HUD tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Tanımlar
Çerez Politikası : Websitesi'nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, kullanıcıların Websitesi'ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Gizlilik Politikası : Üyeler'in Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, HUD tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere HUD’un kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Hesabım Sayfası: Üye'nin Websitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalar ile hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.
Hizmet : Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla HUD tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
Üye : HUD ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi'ne üye olan gerçek kişiyi ifade eder.
Websitesi : HUD’in işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetleri üzerinde sunmakta olduğu www.hud.org.tr alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

4. Taraflar'ın Hak ve Yükümlülükleri
4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Websitesi'nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere tabi hale gelmektedir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.
4.2. Üye, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak HUD'un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4.3. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
4.4. HUD, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
4.5. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.6. Üye, Websitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
4.6.1. Websitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
4.6.2. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
4.6.3. Virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
4.6.4. Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, HUD'un önceden yazılı iznini alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
4.7. Üye, Websitesi’nde yaptığı işlemleri Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
4.8. Websitesi'nin veya Websitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; HUD’un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması
HUD, Üye'nin Websitesi'nde sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. HUD, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası'na ve Çerez Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikası'nı inceleyebilir ve info@hud.org.tr adresine elektronik posta göndererek ya da 0 212 252 34 12 numarasını arayarak haklarını kullanabilir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları
Üye, HUD'un, bağlı şirketlerinin veya iş ortaklarının mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını HUD'un veya hak sahibinin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

7. Sözleşme Değişiklikleri
HUD, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

8. Mücbir Sebep
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya HUD'un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") HUD'un işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, HUD ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9. Muhtelif Hükümler
9.1. Delil sözleşmesi. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda HUD'un resmi defter ve kayıtları ile HUD'un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
9.3. Bildirim. HUD, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
9.4. Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
9.5. Üyelik Sözleşmesi'nin Devri. Üye, HUD'in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
9.6. Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

9 (dokuz) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.